Đặc Sản Vùng Miền

  • Bán chạy

Khô mực tẩm gia vị loại đặc biệt

45.000 ₫ ~ 200.000 ₫
  • Bán chạy

Nem chua Thái

70.000 ₫ ~ 140.000 ₫

Tinh bột nghệ rừng

70.000 ₫

Chả cá Nha Trang Loại Đặc Biêt

75.000 ₫ ~ 150.000 ₫
  • Bán chạy

Chả ram tôm đất Bình Định

119.000 ₫ ~ 229.000 ₫

Khô cá mai rim

130.000 ₫