Dưa lưới

Dưa lưới sạch được trồng theo theo công nghệ Isarel tại xã Lộc An , huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước . Với tiêu chí sạch nên sản phẩm được áp dụng phân bón hữu cơ , không dư lượng đạm và dư lượng thuốc để mang đến sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng ...

65.000 ₫

Thông tin chi tiết

Dưa lưới sạch được trồng theo theo công nghệ Isarel tại xã Lộc An , huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước . Với tiêu chí sạch nên sản phẩm được áp dụng phân bón hữu cơ , không dư lượng đạm và dư lượng thuốc để mang đến sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng ...